Siirry sisältöön

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Säkylän Pyhäjärven hoitoyhdistys ry
c/o Mäntyranta Markku
Rantakuja 9
02 543 9360
27800 SÄKYLÄ

Y-tunnus:0992220-4

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Markku Mäntyranta
markku.mantyranta@sakyla.fi
02 543 9360

Rekisterin nimi
Säkylän Pyhäjärven hoitoyhdistys ry:n asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on Säkylän Pyhäjärven hoitoyhdistys ry:n  asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan ja tuotevalikoiman kehittämiseen sekä tilastollisiin että mainostuksellisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa, eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

Rekisterin sisältö
Etu-ja sukunimi
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Saalistiedot

Tilaus-ja laskutustiedot
Asiakkailta kerätään tarvittavat tiedot tilatuista tuotteista tilattujen tuotteiden lähettämistä ja laskutusta varten.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus
Säkylän Pyhäjärven hoitoyhdistys ry:n asiakasrekisteriin ovat oikeutettuja ainoastaan yhdistyksen oma henkilökunta tai muut henkilöt, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Asiakasrekisteriin pääsy vaatii salasanan käyttöä.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina yhteystiedoissa mainittuun osoitteeseen.Tarvittaessa asiakas voi itse pyytää Säkylän Pyhäjärven hoitoyhdistys ry:n henkilökuntaa muokkaamaan omia asiakastietojaan ajan tasalle.

0

Ostoskori